Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Symposium Poorten naar Midden-Delfland

"Op 21 februari werd het symposium 'Poorten naar Midden-Delfland' georganiseerd. Met een up-to-date informatiesysteem en een netwerk van poorten is het mogelijk een vitaal Midden-Delfland open te leggen,  en daarmee de gewenste rol van Midden-Delfland als groene long en recreatieve oase voor de Randstadbewoners waar te maken. Diverse sprekers, waaronder wethouder M. Groene van gemeente Schiedam, wethouder C. van der Kamp van gemeente Midden-Delfland en voorzitter Govert van Oord van de Midden-Delfland Vereniging gaven hun visie."

Dit was een veelbelovende eerste alinea uit de uitnodiging. De toeloop naar het symposium was dan ook groot en leek vooral te bestaan uit twee doelgroepen: de bewoners van Hodenpijl en directe omgeving, die vooral geïnteresseerd waren naar de plannen voor een informatiecentrum op de buitenplaats Hodenpijl, en bestuurders en belangstellenden die geïnteresseerd waren in de uitwerking van het concept 'Poorten naar Midden-Delfland'.

Informatiecentrum

Voor de pauze kwamen sprekers aan het woord die zich vooral richtten op de buitenplaats Hodenpijl, zijn cultuurhistorie en de plannen voor een informatiecentrum en een digitaal informatiesysteem.

Govert van Oord, voorzitter van de Midden-Delfland vereniging, ging in op het belang van zo'n informatiecentrum en daarbij een centraal punt op internet om de burgers te informeren over Midden-Delfland. Jacques Moerman onderbouwde met cultuurhistorisch materiaal waarom Hodenpijl een juiste plaats zou zijn voor zo'n informatiepunt. De plannen voor een landschappelijke invulling van de buitenplaats werden gepresenteerd door Marja van Straver (van bureau DN Urbland). Met mooie tekeningen en animaties werd duidelijk gemaakt hoe de buitenplaats weer de allure van vroeger kon krijgen. Bewoners van het buurtschap Hodenpijl spraken vooral hun bezorgdheid uit over de mogelijke toename van de autoverkeersdruk op de Tramkade van en naar het informatiecentrum.

Het gemeentebestuur heeft eerder verklaart mee te zullen werken aan de verwezenlijking van het informatiecentrum op Hodenpijl.

Poorten naar Midden-Delfland

Tijdens de pauze kregen de aanwezigen de gelegenheid een serie posters te bekijken over de Poorten naar Midden-Delfland. Het bureau DN Urbland had een aantal fraaie en informatieve posters gemaakt die de diverse aspecten van 'poorten' belichtten. De laatste paar posters gaven een indicatie waar de zeven poorten naar Midden-Delfland, wellicht, zouden kunnen komen. 

Na de pauze kwam het onderwerp 'Poorten naar Midden-Delfland' centraal aan de orde. Voor veel mensen had het symposium kennelijk lang genoeg geduurd... Dagvoorzitter Bert van Meggelen probeerde met programmawijzigingen de uitloop enigszins te in te perken. Marja van Straver kreeg de moeilijke uitdaging om in vijf minuten de 'Poorten naar Midden-Delfland' te presenteren. Het idee is dat met deze poorten burgers uit omliggende gemeenten Midden-Delfland beter kunnen vinden voor hun recreatie en activiteiten. Wethouder Maarten Groene van Schiedam vertelde over de plannen voor een Schiedamse poort nabij natuureducatiecentrum de Boshoek. Plannen voor andere poorten kwamen verder nauwelijks inhoudelijk aan de orde; de meeste plannen zijn nog in een beginfase en woordvoerders waren in een aantal gevallen niet (meer) aanwezig.

Poorten naar Midden-Delfland

De energie begon wat weg te ebben bij de aanwezigen bij de discussie over de plaats van de voorgestelde zeven poorten. Alleen poort twee, die van Maasland/Maassluis nabij de Oude Veiling, kreeg veel aandacht. Aanleiding was de mogelijke sloop van dit gebouw, de mogelijke bouw van woningen op deze plek en hiermee het verdwijnen van een mooie poortlocatie. Een handtekeningenactie tegen deze plannen werd meteen begonnen door Fokko Abbas, in Maasland niet onbekende.

Conclusies...

Tijd voor de presentatie van wethouder Van der Kamp was er niet meer; wel konden de aanwezigen vragen aan hem stellen (zoals de te volgen procedures bij de Oude Veiling Maasland). Na korte afsluitende woorden van burgemeester Rodenburg kon het overgebleven publiek in de Herdershof napraten over het symposium en de mogelijke conclusies. Het mag duidelijk zijn dat over de poorten nog veel meer gesproken en besloten zal moeten worden. Jammer dat het onderwerp 'Poorten naar Midden-Delfland' (de titel van het symposium!) werd overschaduwd door de presentatie van de plannen voor een informatiecentrum. Een 'eigen' symposium was op zijn plaats geweest.

Voor meer informatie over de cultuurhistorie van Hodenpijl kijk op:

Het symposium 'Poorten naar Midden-Delfland' werd georganiseerd door Stichting Op Hodenpijl, de Midden-Delfland Vereniging en gemeente Midden-Delfland als onderdeel van het uitvoeringsprogramma gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025. Dit project wordt ontwikkeld met financiële steun van de provincie Zuid-Holland.

12 april 2024