MIDDEN - DELFLAND

Succesvolle cursus wordt herhaald
Beheer en Gebruik cultuurhistorische boerenerven in Midden-Delfland

Deze cursus was vorige jaren een groot succes, reden om hem dit voorjaar opnieuw aan te bieden.
Het landschap van Midden-Delfland is ondenkbaar zonder boerenerven. Niet alleen omdat het boerenerf de rijke historie van het agrarische leven weerspiegelt, maar ook om zijn markante verschijning en zijn streekeigenheid. Eeuwenlange aanpassingen aan specifieke plaatselijke omstandigheden hebben tot verschillende voor Midden-Delfland typerende boerenerven geleid.

Typisch voor Midden-Delfland is bijvoorbeeld de ligging van de boerderijen op kleiplaten en kreekruggen, de oprijlaan, het melkhuisje en de karnmolen.
Met de cursus 'Historie, beheer en gebruik cultuurhistorische boerenerven' wil de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk opnieuw belangstelling wekken bij bewoners en eigenaren van boerderijen en andere geïnteresseerden voor het streekeigen karakter van het boerenerf en het agrarische cultuurlandschap in Midden-Delfland.

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de zes cursusavonden en twee excursies op zaterdag:
  • de ontstaansgeschiedenis en bewoningsgeschiedenis van het agrarische cultuurlandschap in Midden-Delfland en het streekeigen boerenerf,
  • toepassingsmogelijkheden voor cultuurhistorische elementen op het boerenerf en in het landschap bij hedendaags en nieuw gebruik,
  • tips voor het eigen boerenerf (ontwerp, inrichting, planning, uitvoering en onderhoud en beheer),
  • spelregels en subsidies voor behoud, gebruik en ontwikkeling van cultuurhistorische elementen op boerenerven en in het landschap.

Er kunnen maximaal 25 cursisten meedoen. De cursisten gaan aan de slag met de inrichting van het eigen (boeren)erf, waarbij landschapselementen en erfbeplanting centraal staan. Om hiervoor inspiratie op te doen bezoeken de cursisten een aantal prachtige streekeigen boerderijen en erven.
In het cursusmateriaal worden de cultuurhistorische elementen van het boerenerf op een overzichtelijke manier beschreven, waarbij ook tips worden gegeven voor hedendaags en nieuw gebruik aangevuld met subsidiemogelijkheden. De cursus is een aanrader voor iedereen die het culturele erfgoed van Midden-Delfland op een inspirerende en streekeigen wijze wil behouden.

Cursusavonden: maandag 10 maart, 17 maart, 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april (zaal open om 19.30 uur, duur cursus van 20.00 tot 22.00 uur).
Excursies: zaterdag 5 april en zaterdag 19 april (de tijdstippen van de excursies en locaties worden tijdens de cursus bekend gemaakt).
Locatie: de Paardenstal, Gaagweg 38, 2636 AK Schipluiden, tel: 015-3808173.
Cursusmateriaal: deelnemers ontvangen tijdens de eerste cursusavond een zeer uitgebreide cursusmap
Kosten: € 75,- p.p. (vervoer naar de excursielocaties is niet inbegrepen)
Inschrijven: geïnteresseerden kunnen zich z.s.m. maar uiterlijk 1 maart 2008 inschrijven bij Midden-Delfland is Mensenwerk/ Per e-mail: secretariaat@middendelflandvereniging.nl  of info@middendelflandismensenwerk.nl 
Per post: stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, Keenenburgweg 3, 2636 HW Schipluiden/ graag naam, adres, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres doorgeven.
Nadere informatie is telefonisch verkrijgbaar onder nummer: 06-42105407