Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Cittaslow International enthousiast over Midden-Delfland

22 april. Het heeft er alle schijn van, dat Midden-Delfland zich eind juni de eerste Cittaslow-gemeente van Nederland mag noemen en daarmee Cittaslow Hoofdstad van Nederland.

Op 17, 18 en 19 april vond een uitgebreide toetsing plaats door een delegatie van Cittaslow International. Zij was in het bijzonder te spreken over de eigentijdse doorvertaling van de authentieke, typisch Midden-Delflandse leefcultuur. Op alle hoofdpunten waarop de keuring gebaseerd is - de omgang met de natuur, de mate van gastvrijheid, het milieubewustzijn, de aanwezigheid van streekproducten en het bewustzijn van de bewoners - voldoet Midden-Delfland in ruime mate aan de gestelde eisen.

Tijdens een uitgebreide audit maakten president Cittaslow International Roberto Angelucci (burgemeester Francavilla al Mare), vice-president Stefano Mocio (burgemeester Orvieto) en directeur Pier Giorgio Oliveti onder leiding van burgemeester Arnoud Rodenburg kennis met de vele facetten van Midden-Delfland. Zo brachten de Italianen een bezoek aan de karakteristieke dorpskernen 't Woudt, Maasland en Schipluiden en proefden zij van de typisch Midden-Delflandse streekproducten druiven en kaas. Bij afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder maakte de Italiaanse delegatie kennis met een (hun onbekend) technische hoogstandje: de zuivering van het afvalwater op natuurlijke wijze.
Een uitgebreide rondleiding op de groene school van Midden-Delfland - het Holland Accent College -, een bezoek aan het ontmoetingscentrum Op Hodenpijl en een rondvaart op de Vlietlanden en de Foppenplas waren andere programmaonderdelen. Hoogtepunten op zaterdag waren de lancering van het fietsknooppuntensysteem en de opening van het recreatieseizoen.

Midden-Delfland Open! - foto H. van Katwijk
Midden-Delfland Open! - foto H. van Katwijk.

Cittaslow hoofdstad

Cittaslow is hèt internationale keurmerk voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit A-kwaliteit leveren. Er zijn inmiddels Cittaslow-gemeenten in Italië, Duitsland, België, Denemarken, Engeland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje en zelfs in Polen, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Korea. Cittaslow streeft ernaar in elk land een nationaal netwerk te creëren. Het initiatief hiervoor ligt bij de eerst aangesloten gemeente die in het desbetreffende land Cittaslow Hoofdstad wordt. De voortrekkersrol van Midden-Delfland als Cittaslow Hoofdstad van Nederland past perfect bij het bijzondere karakter van het gebied. De sfeer van het open veenweidelandschap en de karakteristieke dorpen binnen de sterk verstedelijkte bebouwing van de omringende gemeenten wordt door zowel inwoner als stedeling als bijzonder rustgevend en aangenaam ervaren. Zeker in deze tijd van urbanisatie, globalisering en veralgemenisering is het voor gebieden als Midden-Delfland belangrijk de lokale identiteit te koesteren, daar waar mogelijk te versterken en verder uit te dragen. Cittaslow is het middel bij uitstek daarvoor.

Gebiedsvisie en vitale dorpen

De uitgangspunten van Cittaslow zijn niet nieuw voor Midden-Delfland. Al jaren streeft de gemeente naar A-kwaliteit. De Gebiedsvisie® 2025 en Vitale Dorpen sluiten dan ook naadloos aan bij de Cittaslow-gedachte. Tijdens beide trajecten werd samen met inwoners, ondernemers en betrokken instanties en groeperingen nagedacht over de gewenste toekomst van het landschap en de dorpen van Midden-Delfland. Resultaat is twee breed gedragen toekomstvisies. Momenteel zijn de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 en het streefbeeld Vitale Dorpen volop in uitvoering.

De gebiedsvisie

De Gebiedsvisie Midden-Delfland ® 2025 is sinds 2005 hèt instrument voor de instandhouding van Midden-Delfland als één van de laatste nog open gebleven agrarische cultuurlandschappen van de Randstad.

Fietsknooppunten: een goed idee! - foto HGr
Fietsknooppunten: wat een goed idee! - foto HGr.

De gebiedsvisie ontstond in 2005 tijdens een driedaagse conferentie door zo'n 125 vertegenwoordigers van alle betrokken instanties en groeperingen en beschrijft het gebied alsof het al 2025 is. Midden-Delfland is dan groter, herkenbaarder, toegankelijker en veel meer een eenheid dan nu het geval is en presenteert zich met een kwalitatief sterk landschap, een schaars en uniek 'product' in de overvolle Randstad. Als uitvloeisel van de gebiedsvisie wordt in 2008 de laatste hand gelegd aan het landschapsontwikkelingsplan, waarin we niet alleen de huidige kwaliteiten van het landschap in kaart brengen, maar ook beschrijven hoe we het gebied in de toekomst in stand houden en versterken. Bovendien schetsen wij hierin de gewenste en mogelijke economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Andere 'zaken' die binnen afzienbare tijd gerealiseerd worden zijn recreatieve toegangspoorten en andere verbindingen tussen Midden-Delfland en het omliggende gebied en een marketingplan ter bevordering van het imago en de identiteit van Midden-Delfland.

Vitale dorpen

Ruim 100 mensen, jong en oud, inwonend of ondernemend in de drie dorpen en buurtschappen, of juist met een frisse blik van buitenaf, werkten aan het streefbeeld voor Vitale Dorpen 2025. Rode draad vormt het thema 'Behoud door ontwikkeling'. Met andere woorden: inzetten op de waarden die de dorpen nu rijk zijn, zoals de cultuurhistorie, het sociale klimaat en de landschappelijke kwaliteiten.
En tegelijkertijd meegaan met de tijd en deze waarden doorontwikkelen. Een fonds voor startende ondernemers, de bevaarbaarheid van een 'Rondje Maasland', het opzetten van een permanente activiteitenkalender, de komst van een jaarlijkse jongerendag en een cultuurhistorische inventarisatie per polder door stichting 'Midden-Delfland is Mensenwerk' zijn initiatieven die het komende jaar in dit kader verwezenlijkt worden.

Bron: Persbericht Gemeente Midden-Delfland

Kijk hier voor meer informatie over Citta Slow.

13 april 2024