Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Discussie over snelweg A4 Delft - beslissing in zicht?

Een ongetwijfeld onvolledige samenvatting van artikelen die dit jaar verschenen in de pers:

De "A4 met vaart" discussie

Overige artikelen

Arcadis maakt A4 Midden-Delfland

ROTTERDAM - Advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat een ontwerp maken voor het ontbrekende stuk snelweg A4, tussen Delft en Schiedam.

Hoewel nog niet is bepaald of deze omstreden route door Midden-Delfland er ook echt mag komen, bereidt Rijkswaterstaat de technische uitwerking ervan voor. Dat heeft Arcadis vanmorgen bekendgemaakt. Met de opdracht voor het Amersfoortse concern is een bedrag gemoeid van bijna twee miljoen euro.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat wil nog deze kabinetsperiode een besluit nemen over welk alternatief voor de A4 wordt uitgewerkt. Eerder dit jaar liet hij in Rotterdam weten in de loop van volgend jaar een knoop door te hakken. De CDA-bewindsman noemt het uitblijven van duidelijkheid over de A4-noord, waarover al tientallen jaren wordt gediscussieerd, een nationale schande.

Er zijn twee alternatieven mogelijk: een nieuw stuk snelweg aanleggen tussen Delft en Schiedam, over een afstand van zeven kilometer. De andere mogelijkheid is verbreding van de A13 tussen Ypenburg en de aansluiting op Rotterdam Airport. Dit moet dan gebeuren in combinatie met de aanleg van een nieuwe 'link' A13/A16 tussen de Doenkade bij de luchthaven en verkeersknooppunt Terbregseplein in Rotterdam.

23 december AD Economie


Eurlings: A4 met vaart wordt te duur en komt te laat

Verkeersminister Camiel Eurlings ziet definitief af van de variant 'A4 met Vaart'. Dit alternatief voor het plan van Eurlings voor doortrekking van de A4 tussen Delft en Schiedam zou te duur worden en bovendien een vertraging meebrengen van zeker twintig maanden. Dat schrijft Eurlings aan de Tweede Kamer. Rijkswaterstaat heeft een zogenoemde 'quick scan' uitgevoerd, waaruit de 'A4 met Vaart' als duurder uit de bus komt. De conclusies van dat onderzoek zijn bevestigd door Royal Haskoning.
Het plan voor een A4 in een tunnel en met daarop een waterweg is geopperd door de gemeente Schiedam en de Midden-Delfland Vereniging. Het voorziet in een volledige ondertunneling van de snelweg die tussen Delft en Schiedam wordt aangelegd. Daarop komt een vaart met functies op het gebied van natuur en waterberging.

De definitieve quick scan wijst volgens Eurlings uit dat een A4 met vaart ongeveer twintig maanden extra doorlooptijd zou kosten. Die doorlooptijd kan nog langer uitvallen als er niet tijdig bestuurlijke overeenstemming over deze variant kan worden bereikt. De variant A4 IODS, waaraan Eurlings de voorkeur geeft, mag al wèl op brede bestuurlijke steun rekenen.

De variant met vaart gaat ook meer kosten. De meerkosten zijn, afhankelijk van de uitvoering van de tunnel, 230 tot 500 miljoen euro. Verder zou deze variant wat de inpassing van de weg in het landschap betreft, weinig toevoegen, blijkt uit de quick scan van Rijkswaterstaat. Royal Haskoning, door Eurlings om eem 'second opinion' gevraagd, onderschrijft deze conclusies ruwweg. Haskoning denkt overigens dat de extra doorlooptijd van het plan A4 met vaart mogelijk slechts veertien maanden zal berdragen.

Nieuwsblad Transport 15 december 2008

A4 door Midden-Delfland weer vertraagd

Er is weer vertraging in de plannen voor de A4 door Midden-Delfland. Dit keer zijn de strengere veiligheidseisen van Rijkswaterstaat voor de aanleg van een tunnel bij het Kethelplein de oorzaak.

Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls maakte de tegenvaller woensdagavond bekend tijdens een bijeenkomst met Statenleden. Hij zei verder snel te willen beginnen met natuurprojecten in Midden-Delfland waarover al afspraken zijn gemaakt. Zo moeten er bijvoorbeeld ruiterpaden komen door het groen.

Als alles meezit kunnen in 2015 de eerste auto's over de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijden.

RTV West 27 november 2008


A4 Midden-Delfland weer vertraagd

Er is weer vertraging opgetreden in de plannen voor de A4 door Midden-Delfland. Oorzaak dit keer zijn de strengere veiligheidseisen die Rijkswaterstaat heeft gesteld aan de aanleg van een tunnel bij het Kethelplein.

Dit werd donderdag bekend bij een bijeenkomst van Provinciale Staten. De Staten willen verder snel beginnen met natuurprojecten in Midden-Delfland waar al afspraken over zijn gemaakt. Zo moeten er bijvoorbeeld ruiterpaden komen door het groen.

Als alles meezit kunnen in 2015 de eerste auto's over de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijden.

RTV Rijnmond 27 november 2008


Provincie: geen nieuw onderzoek A4-tunnel

MIDDEN-DELFLAND - De provincie Zuid-Holland is tegen een nieuw onderzoek naar de aanleg van een tunnel voor de A4 door Midden-Delfland. Dat zegt provinciebestuurder Martin van Engelshoven-Huls.

Van Engelshoven-Huls spreekt mede namens de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden. Volgens de provincie bestaat er overeenstemming over aanleg en uitvoering. Het stuk A4 moet er nu dus snel komen, aldus de bestuurder. De discussie erover duurt al ruim veertig jaar.

Ook minister Eurlings van Verkeer liet deze week weten dat nieuw onderzoek naar een tunnel leidt tot ongewenste vertraging en extra kosten van honderden miljoenen. Regeringspartij ChristenUnie had vorige week om een nieuw onderzoek gevraagd.

RTVWest 30 oktober 2008


Spoeddebat A4 Midden-Delfland

Een meerderheid van de Kamer ziet niets in een tunnel bij de A4-snelweg Midden-Delfland. Cramer (ChristenUnie) vraagt verkeersminister Eurlings om naar die variant te kijken. Naar het oordeel van de minister is dit een "traagvariant" en is een tunnel bovendien te duur.

Volgens de planning starten de werkzaamheden voor aanleg van de A4 in 2011. Als het aan de ChristenUnie ligt, moet de asfaltmachine echter nog even wachten. Die coalitiefractie wil dat de minister "serieus kijkt" naar de mogelijkheid van een tunnel tussen Delft en Schiedam. Dat is, aldus Madlener (PVV), "na meer dan vijftig jaar onderzoek een ongelofelijk dom idee". Roemer (SP) is juist blij met elk uitstel van de A4, "die alleen maar tot ellende leidt".

Vertraging

Aanleg van de A4 mag geen twee jaar vertraging oplopen, zo vindt Roefs (PvdA). Koopmans (CDA), "geen vertraging", De Krom (VVD), "tijd van geleuter voorbij", en Van der Staaij (SGP), "geen verdere vertraging", steunen minister Eurlings. Die wil de A4-variant met tunnel niet verder uitwerken, ondanks een motie van SP en GroenLinks. Eurlings: "Deze variant zou het A4-project met enkele jaren vertragen". Bovendien zou het volgens de minister 150 mln. tot 500 mln. duurder worden.

De Kamer stemt op 4 november over de bij dit debat ingediende motie.

Tweede Kamer 29 oktober 2008


Spoeddebat over A4 Midden-Delfland

De Tweede Kamer houdt woensdagavond een spoeddebat over de aanleg van de A4 Midden-Delfland. De oppositiepartijen PVV en VVD vroegen het debat dinsdag aan naar aanleiding van de volgens hen onhandige uitspraken die de afgelopen dagen zijn gedaan over de kwestie.

De ChristenUnie stelde dit weekeinde dat verkeersminister Camiel Eurlings serieus moet kijken naar een tunnel, omdat deze variant volgens de coalitiepartij geen eerlijke beoordeling heeft gekregen.

Eurlings voelt daar niets voor. Hij liet weten dat een tunnel de overheid 150 tot 500 miljoen euro extra kost in vergelijking met de varianten die nu op tafel liggen. Ook leidt een tunnel volgens hem tot minstens twee jaar vertraging.

Volgens Paul de Krom (VVD) is grote onrust onder ondernemers in de regio dat er na „vijftig jaar leuteren” over deze wegverbinding opnieuw vertraging dreigt. „Eurlings heeft beloofd dat hij de laatste minister zal zijn die zich met dit dossier bezighoudt. Dat moet hij in de Kamer opnieuw bevestigen.” De Krom wil ook duidelijkheid van de andere regeringspartijen CDA en PvdA. „Dan is het voorstel van de ChristenUnie meteen van tafel.”

Beide fractiewoordvoerders hebben al laten weten dat zij verdere vertraging niet dulden en daarom de ChristenUnie niet steunen.

Trouw 28 oktober


Tunnel maakt A4 miljoenen duurder

ANP Rotterdam, 27 okt. Een tunnel voor de A4 Midden-Delfland kost de overheid 150 tot 500 miljoen euro extra in vergelijking met de varianten die nu op tafel liggen. Bovendien zorgt een tunnel voor een vertraging van minstens twee jaar.

Dat heeft verkeersminister Camiel Eurlings vandaag gezegd op basis van een korte verkenning (,scan’) naar een tunnel met daarbovenop een vaart voor het tracé. Door de extra investering en vertraging heeft de bewindsman geen trek in deze oplossing. „Deze kant moeten we niet op.”

Dit weekeinde stelde de ChristenUnie dat Eurlings serieus naar de tunnelvariant moet kijken. Volgens de coalitiepartij heeft de minister deze optie geen eerlijke beoordeling gegeven. Eurlings sprak van een „serieuze scan”.

Over de aanleg van de ‘verlengde A4’ wordt al decennia gesteggeld. Eurlings benadrukt keer op keer dat hij wil afrekenen met die vertraging. De vaarttunnel van de Christenunie betitelde hij maandag als een vertragingstunnel. Het kabinet zal volgend jaar een besluit nemen, herhaalde Eurlings.

Twee jaar geleden leek de aanleg van de weg in kannen en kruiken. Allerlei partijen, waaronder gemeenten en milieuorganisaties, sloten een overeenkomst. Dit convenant voorzag in een verdiepte ligging van de weg, en landschapsontwikkeling.

Een rekenfout van Rijkswaterstaat maakte daarna extra onderzoek nodig. Daarbij zou ook opnieuw worden gekeken naar een alternatief, de verbreding van de parallel lopende A13 tussen Den Haag en Rotterdam.

NRC 27 oktober 2008


Protest tegen dreigend uitstel A4 Midden-Delfland

De economische schade door files tussen Den Haag en Rotterdam namen in vier jaar explosief toe met 68 procent. Met de aanleg van de A4 Delft - Schiedam moet de fileproblematiek op de A13 en de A20 voor een belangrijk deel worden opgelost en de bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag aanzienlijk verbeteren.

Op maandag 27 oktober wordt op de bestuurdersconferentie ‘Randstad Urgent werkt!’ samen met minister Eurlings teruggekeken op een jaar Randstad Urgent.

Een van de 35 projecten is de verlenging van de A4 Midden-Delfland. Echter, door een voorstel van de ChristenUnie dreigt wederom een jarenlange vertraging.

Het gezamenlijke bedrijfsleven (EVO, TLN, KNV, VNO-NCW, MKB-Nederland, Kamer van Koophandel Rotterdam, RAI Vereniging, Bovag, Havenbedrijf Rotterdam) en de ANWB roepen alle aanwezige bestuurders op om na afloop van de conferentie gezamenlijk krachtig stelling te nemen tegen dit voorstel.

De organisaties hopen dat de voltallige Tweede Kamer hierdoor inziet dat het geduld van ondernemend Nederland na een halve eeuw van discussies op is.

Rijkswaterstaat moet de studies en procedures nu zo snel mogelijk afronden, zodat het kabinet begin 2009 de knoop definitief kan doorhakken.

EVO 26 oktober 2008


A4 voorstel Christen Unie naar prullenbak

De VVD is verbijsterd dat de Christen Unie de toch al beschamende 50-jarige discussie over de aanleg van de A4 Midden Delfland viert met een voorstel om opnieuw een variant te onderzoeken.

Met onvermijdelijke verdere vertraging als gevolg.

De ontbrekende schakels in de A4, hoofdtransportas tussen de mainports van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, zijn al jarenlang het symbool van de bestuurlijke onmacht in Nederland. Dat de Christen Unie dat beeld opnieuw bevestigt en voorbij gaat aan al die mensen en ondernemers die dagelijks in de file staan, is treurig.

De tijd van praten is volgens de VVD al lang voorbij. Niet alleen de economische, maar ook de sociale en milieuschade als gevolg van het ontbreken van de A4 noord - en zuid! - is enorm.

De VVD wil dat minister Eurlings zijn belofte om "de laatste minister te zijn die zich met de A4 Midden Delfland bezig houdt" gestand doet. De schop moet liever vandaag dan morgen, maar uiterlijk in 2011 zoals beloofd, de grond in. De VVD rekent er op dat CDA en PvdA en alle bestuurders die zijn betrokken bij het programma Randstad Urgent deze lijn steunen en uitspreken dat verdere vertraging onaanvaardbaar is.

Nieuwsbank 26 oktober 2008


ChristenUnie wil voortvarend onderzoek naar tunnel A4 Midden-Delfland

De ChristenUnie roept vandaag Minister Eurlings op een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een tunnel voor de A4 door Midden-Delfland. Kamerlid Ernst Cramer: ,,Ik ontvang signalen dat deze variant niet gelijkwaardig wordt onderzocht, terwijl deze kan rekenen op draagvlak in de regio.

A4 met vaart

De nieuwe variant is bedacht door een lokale architect en ook onderzocht door onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam en TU Delft. Deze variant combineert een tunnel met een nieuwe vaart erbovenop. Hiermee kan de kwaliteit van het landschap worden versterkt

Nieuwsbank 25 oktober 2008


CU steekt stok voor A4-traject 
door Edwin Timmer

Den Haag - Onenigheid tussen de regeringspartijen in de Tweede Kamer dreigt de aanleg van de A4 Midden-Delfland na vijftig jaar soebatten opnieuw te vertragen.

De ChristenUnie eist van verkeersminister Eurlings uitleg waarom Rijkswaterstaat niet serieus kijkt naar een tunnelvariant met daarbovenop een nieuwe ringvaart. "Dat is goed voor de kwaliteit van het prachtige landschap en geeft extra recreatiemogelijkheden", zegt CU-Kamerlid Ernst Cramer.

Verankerd

Het zou gaan om een 6,4 kilometer lange 'zwevende tunnel' in de veenbodem tussen Delft en Schiedam, waarbij de tunnelbuizen worden verankerd in de diepere zandlaag.

Eurlings gaat vooralsnog uit van een verdiepte aanleg, waarbij het verkeer vanaf het maaiveld niet is te zien. Keer op keer heeft Eurlings gezegd dat hij de laatste minister is die zich met de slepende aanlegdiscussie bezig houdt. Volgend jaar hakt hij de knoop door, in 2011 moet de bouw starten. Maar een onwillig parlement kan roet in het eten gooien. De ChristenUnie vreest dat Rijkswaterstaat het tunnelplan onterecht terzijde schuift "op basis van een extreme interpretatie van de wet", aldus Kamerlid Cramer.

Telegraaf 25 oktober 2008


CU: Eurlings moet tunnel A4 Midden-Delfland overwegen

DEN HAAG - De ChristenUnie wil dat verkeersminister Camiel Eurlings serieus kijkt naar een tunnel bij de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Coalitiegenoot CDA accepteert echter geen vertraging.

Volgens Tweede Kamerlid Ernst Cramer van de ChristenUnie heeft CDA-minister Eurlings de variant van een snelweg met een tunnel geen eerlijke beoordeling gegeven. Hij stelt dat Rijkswaterstaat te streng is geweest bij een inschatting over de veiligheid van de tunnel.

‘De tunnel is een behoorlijke variant. Het is goed om er serieus naar te kijken’, zegt Cramer. Hij benadrukt dat de tunnel volgens de ontwerper veilig is. Bovendien zou de variant binnen het budget vallen dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitgetrokken.

CDA-Kamerlid Ger Koopmans reageert resoluut. ‘Onderzoek gaat ongetwijfeld vertraging opleveren. Er is al 40 jaar gewacht, de asfaltmachine moet gaan draaien’, zegt hij.

De PvdA, de derde coalitiepartij, houdt het midden tussen de twee regeringspartners. ‘Ik wil weten waarom de tunnelvariant niet onderzocht is’, zegt Kamerlid Lia Roelfs. Zij wil weten hoeveel tijd dat kost. Een ‘onderzoek dat vijf jaar duurt’ vindt zij echter onacceptabel.

Tussen Delft en Schiedam stelt Cramer van de ChristenUnie een tunnel van meer dan 6 kilometer voor. De tunnelbuizen moeten in de zachte veengrond komen te liggen, gestut door pijlers in de harde, onderliggende zandgrond. Hierdoor ontstaat ruimte om boven de tunnel een grote waterpartij aan te leggen.

Een woordvoerster van het ministerie stelt dat Eurlings er niet veel voor voelt om nieuwe varianten te bekijken vanwege de vertraging die dat zou opleveren voor de aanleg van de weg. ‘Dat zet ons jaren op achterstand. De minister wil geen vertraging’, stelt zij.

Volgens de zegsvrouw blijkt een tunnel bovendien een veel duurdere optie dan de huidige varianten. Daarbij wordt de weg verdiept aangelegd zodat het verkeer vanaf het maaiveld niet te zien is. De vervoersorganisaties EVO en TLN stellen dat de ChristenUnie met zijn voorstel van de verlenging van de A4 de langst lopende soapserie van Nederland maakt

Volkskrant 25 oktober 2008


ChristenUnie wil tunnel in Midden-Delfland 

MIDDEN-DELFLAND - De ChristenUnie wil dat verkeersminister Eurlings serieus kijkt naar een tunnel bij de aanleg van de A4 door Midden-Delfland.

Volgens Tweede Kamerlid Cramer van de partij heeft Rijkswaterstaat het plan voor een tunnel te snel in de prullenmand gegooid. Cramer vermoedt dat de dienst te streng is geweest bij de beoordeling van de veiligheid van de tunnel. Hij benadrukt dat de tunnel volgens de ontwerper veilig is. Bovendien zou de variant binnen het budget vallen dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de A4 Midden-Delfland heeft uitgetrokken.

CDA-kamerlid Koopmans zegt dat er al meer dan 40 jaar is gewacht met de aanleg van de A4 Midden Delfland, en accepteert niet dat er nog meer vertraging komt. Tussen Delft en Schiedam stelt Cramer van de ChristenUnie een tunnel voor van meer dan 6 kilometer. Deze tunnel zou in de zachte veengrond moeten komen te liggen, gestut door pijlers in de harde, onderliggende zandgrond. Hierdoor ontstaat ruimte om boven de tunnel een grote waterpartij aan te leggen.

Vertraging

Een woordvoerster van het ministerie zegt dat Eurlings er niet veel voor voelt om nieuwe varianten te bekijken vanwege de vertraging die dat zou opleveren voor de aanleg van de weg. Volgens de zegsvrouw blijkt een tunnel bovendien een veel duurdere optie dan de huidige varianten. Daarbij wordt de weg verdiept aangelegd zodat het verkeer vanaf het maaiveld niet te zien is.

RTVWest 25 oktober 2008


Tunnelplan voor A4 verdeelt Kamer

De regeringspartij ChristenUnie wil dat minister Eurlings onderzoek laat doen naar de aanleg van een tunnel van 6 kilometer tussen Delft en Schiedam. Over het doortrekken van de A4 in dit gebied wordt al een halve eeuw gepraat. De fracties van PvdA, SP en GroenLinks scharen zich achter het voorstel.

CDA en VVD zien niets in het onderzoek: "het is tijd voor de asfaltmachine".

Eurlings is voorstander van verdiepte aanleg van de A4 door het natuurgebied bij Midden-Delfland, waarbij het verkeer niet te zien is vanaf het maaiveld. Na bestudering van alternatieven wil hij begin volgend jaar de knoop doorhakken.

NOS 25 oktober 2008


CU en CDA botsen over tunnel A4 Midden-Delfland

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie wil dat verkeersminister Camiel Eurlings serieus kijkt naar een tunnel bij de aanleg van de A4 Midden-Delfland. Coalitiegenoot CDA accepteert echter geen vertraging

Volgens Tweede Kamerlid Ernst Cramer van de ChristenUnie heeft CDA-minister Eurlings de variant van een snelweg met een tunnel geen eerlijke beoordeling gegeven. Hij stelt dat Rijkswaterstaat te streng is geweest bij een inschatting over de veiligheid van de tunnel.

,,De tunnel is een behoorlijke variant. Het is goed om er serieus naar te kijken'', zegt Cramer. Hij benadrukt dat de tunnel volgens de ontwerper veilig is. Bovendien zou de variant binnen het budget vallen dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft uitgetrokken.

CDA-Kamerlid Ger Koopmans reageert resoluut. ,,Onderzoek gaat ongetwijfeld vertraging opleveren. Er is al 40 jaar gewacht, de asfaltmachine moet gaan draaien'', zegt hij. De PvdA, de derde coalitiepartij, houdt het midden tussen de twee regeringspartners. ,,Ik wil weten waarom de tunnelvariant niet onderzocht is'', zegt Kamerlid Lia Roelfs. Zij wil weten hoeveel tijd dat kost. Een ,,onderzoek dat vijf jaar duurt'' vindt zij echter onacceptabel.

Tussen Delft en Schiedam stelt Cramer van de ChristenUnie een tunnel van meer dan 6 kilometer voor. De tunnelbuizen moeten in de zachte veengrond komen te liggen, gestut door pijlers in de harde, onderliggende zandgrond. Hierdoor ontstaat ruimte om boven de tunnel een grote waterpartij aan te leggen.

PZC 25 oktober 2008


Vier miljard extra voor verkeer

DEN HAAG – Het kabinet trekt tot 2020 vier miljard euro extra uit voor wegen en het openbaar vervoer. Met het geld wordt de doorstroom op de wegen verbeterd, waaronder de A1 bij Apeldoorn en de N35 tussen Zwolle en Wierden. Ook komen voor reizigers meer en vaker trams, bussen en metro’s beschikbaar.

Dat staat in de Mobiliteitsaanpak die minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Voor de wegen is 1,35 miljard extra beschikbaar. Eurlings wil het geld gebruiken voor de aanleg van de A4 Midden Delfland, de rondweg Rotterdam, een parallelle rijbaan bij het knooppunt Gouwe, wegverbreding op de A12 tussen Gouda en Den Haag, verbetering van de regionale wegen rond Eindhoven, de A1 bij Apeldoorn en de N35 tussen Zwolle en Wierden.

Het kabinet zet verder in op het beter informeren van de weggebruiker, bijvoorbeeld over hoeveel reistijd hij voor de boeg heeft. Naar dit ‘mobiliteitsmanagement’ gaat 40 miljoen extra, boven op de al eerder gereserveerde 100 miljoen euro.

Openbaar vervoer

Staatssecretaris Huizinga investeert een half miljard in regionaal openbaar vervoer; de regio’s zelf dragen ook een half miljard bij. Hiermee moeten meer en vaker trams, bussen en metro’s beschikbaar zijn. Ook worden er ontbrekende schakels aan de randen van steden mee opgelost, waaronder de tangent Groningen Zernicke naar het Martiniziekenhuis.

Het kabinet trekt verder geld uit voor regionale spoorverbindingen (90 miljoen), fietspaden en -stallingen voor beter vervoer van deur tot deur (30 miljoen), reisplanners voor het openbaar vervoer (30 miljoen) en de bereikbaarheid van binnenhavens (62 miljoen van het rijk en 62 miljoen van de regio‘s).

Ook de vaarwegen krijgen een impuls. Daar moet het achterstallig onderhoud in 2016 zijn weggewerkt in plaats van pas in 2020.

Doorstroming

Minister Eurlings wil in 2028 bereiken dat spitsrijders in de Randstad op de meeste snelwegen met 80 kilometer per uur kunnen doorrijden. Hiervoor wordt regionaal verkeer van doorgaand verkeer gescheiden en moeten op de belangrijkste verbindingen in de Randstad minimaal vier rijstroken per rijrichting worden aangelegd.

Het kabinet gaat thuiswerken stimuleren door voor meerdere dagen het behoud van de vaste reiskostenvergoeding mogelijk te maken. Dit kan oplopen tot twee hele dagen per week. Leaserijders die bijtelling betalen, worden verder niet langer belast voor de OV-kaart die ze van hun werkgever ontvangen. In de toekomst zullen parkeerkosten op P+R-terreinen worden vergoed om overstappen van de auto op bijvoorbeeld de trein aantrekkelijker te maken. Ook wil de overheid de verhuisvergoeding verhogen voor mensen die op meer dan 25 kilometer van hun werk wonen.

De Stentor 22 oktober


Rijkswaterstaat stapt af van pps voor A4 Midden-Delfland

DEN HAAG - De A4 Midden-Delfland is geschrapt als dbfm-project. Rijkswaterstaat stapt af van deze intensieve contractvorm om niet nog meer vertraging op te lopen.

Het aantal pps-projecten van Rijkswaterstaat voor de komende drie jaar daalt hiermee van drie naar twee. Het Rijk heeft 655 miljoen euro over voor de extra verbinding tussen Delft en Rotterdam. Na veertig jaar steggelen over nut en noodzaak, gooide een rekenfout roet in het eten. Minister Eurlings (verkeer) verwacht eind dit jaar eindelijk een tracé vast te stellen en hoopt in 2011 te beginnen met de uitvoering.
Uit het gloednieuwe werkenpakket van Rijkswaterstaat staat dat de contractvorm nog “niet bekend” is. Dat is opvallend, want zowel in de begroting als in het werkenpakket van vorig jaar werd de opdracht nog aangemerkt als dbfm. De opdrachtgever kondigt nu nader onderzoek aan naar de meest optimale marktbenadering. Naar verluidt zou de dienst af willen van een pps-formule om het project niet nodeloos ingewikkeld te maken.
Het schrappen van de pps voorspelt ook weinig goeds over het standpunt dat het kabinet volgende week inneemt over de commissie-Ruding die adviseerde over de private financiering van infrastructuurprojecten. De grotere stroom dbfm-contracten is vooralsnog niet bij Rijkswaterstaat te verwachten.

Cobouw 18 oktober 2008


Veel infraprojecten ernstig vertraagd

DEN HAAG - Minister Eurlings (verkeer) blijft kampen met vertraagde projecten. Oplevering van de flessenhals op de A4 verschuift naar 2014. Elf projecten zijn extra vertraagd ten opzichte van de afgelopen zomer waarin al 40 vertraagde projecten zijn gemeld.

De N9, A27 en het Lekkanaal zijn zo verlaat dat ook de geplande opleveringsdatum niet haalbaar zal blijken. Luchtkwaliteit en capaciteitsberekeningen zijn de grote boosdoeners.
De verbreding van het grootste fileknelpunt in Nederland, de A4 ter hoogte van Burgerveen, zal moeten wachten tot 2014 in plaats van 2011. De Raad van State vernietigde vorige zomer het luchtonderzoek. Het is dan ook onvermijdelijk dat komend jaar weer sprake is van onderuitputting, maar de omvang daarvan maakt Eurlings pas eind dit jaar bekend. Afgelopen jaar bleef 700 miljoen op de plank liggen en in 2007 500 miljoen euro.
Intussen stijgen de prijzen. Eurlings verwacht dat de aanbestedingsmeevallers van de afgelopen jaren omslaan in aanbestedingstegenvallers. In samenwerking met minister Bos van Financiën brengt Rijkswaterstaat de problemen in kaart die zullen ontstaan door de stijgende marktprijzen. De plannen voor station Rotterdam vallen bijvoorbeeld met 251 miljoen euro zo’n 60 miljoen duurder uit en Eurlings legde bij de spoortunnel Delft 40 miljoen euro extra bij en het budget voor stuwen bij de Lek zijn te laag.
De minister zal eindelijk een knoop doorhakken over de A4 Midden Delfland en mag lintjes knippen op de A12 Ede-Veenendaal en A28/A32 Lankhorst. Ook op het gebied van nieuwe innovatieve contracten, zoals door de commissie Ruding bepleit, is komend jaar weinig initiatief te verwachten. Terwijl de hsl en Betuweroute, die jarenlang miljarden opslokten, zo goed als afgerond zijn. De Tweede Coentunnel komt komend jaar in uitvoering, maar de verbreding van de A15 laat nog een jaar op zich wachten.

17 september 2008 Cobouwonline


A4 Midden-Delfland: 'Variant met vaart'

17 juni 2008. De discussie over de aanleg van de A4 Midden-Delfland staat hoog op de politieke agenda. Als streekvereniging heeft de Midden-Delfland Vereniging zich de afgelopen jaren vooral beijverd om te zorgen voor een inpassing van een eventuele rijksweg die Midden-Delfland en haar bewoners respecteert. Het ziet ernaar uit dat grotere creativiteit en nieuwe (state of the art) bouwtechnieken nu een oplossing kunnen bieden die Midden-Delfland maximaal vrijwaart van negatieve effecten. De vereniging zal zich ervoor inzetten dat deze 'variant met vaart' serieus mee wordt overwogen in het verdere besluitvormingstraject.

Op initiatief van de lokale architect Ton Poot is de afgelopen maanden een variant voor de A4 Midden-Delfland ontwikkeld waarbij de A4 geheel wordt ondertunneld, terwijl bovenop de tunnel een 'vaart' met functies op het gebied van natuur en waterberging kan worden aangelegd. Door dit 'dubbel grondgebruik zou de compensatie in de vorm van nieuw natuurgebied in Midden-Delfland niet meer ten
koste gaan van het agrarisch gebruik van de grond in Midden-Delfland. De Midden-Delfland Vereniging is net als alle andere actoren in de streek van mening dat juist de agrarische sector vanwege de sterk gezichtsbepalende rol niet moet worden verzwakt.

Lees meer....


Snelle aanleg wegen in zicht

DEN HAAG - Het heeft even geduurd maar maandagmiddag is het zo ver. Om 16.00 uur presenteert de commissie-Elverding haar rapport, waarin oplossingen moeten staan voor de vaak ellenlange vertragingen bij de aanleg van snelwegen waarmee Nederland kampt.

Minister Eurlings van Verkeer sprak in het verleden al meerdere keren zijn onvrede uit over het 'juridisch geneuzel' en de 'juridische loopgraven' bij bijvoorbeeld de slepende aanleg van de A4 Midden-Delfland en de verbreding van de A4 bij Leiderdorp, een berucht knelpunt tussen Den Haag en Amsterdam.

De CDA-bewindsman stelde de commissie onder leiding van oud-DSM-bestuursvoorzitter Peter Elverding in september vorig jaar in. Doel is het bekijken waar oorzaken van vertragingen liggen en waar de besluitvorming sneller kan verlopen. Ook de eventuele noodzaak van speciale wetgeving komt aan bod.

(c) ANP

21 april NU.nl


'De A4 is een grote misrekening
Door SANDER SONNEMANS

MAASLAND - Recreanten moeten makkelijker de weg en de bezienswaardigheden weten te vinden in het karakteristieke landschap. Donderdag werd in Midden-Delfland een symposium gehouden over de promotiemogelijkheden voor het gelijknamige groengebied.

Omringende gemeenten, zoals Schiedam en Vlaardingen, krijgen de functie van ‘poort’ naar de bufferzone. Stuwende kracht achter dat initiatief is Govert van Oord (58), voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging.

Wat doet de Midden-Delfland Vereniging?
„In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd Midden-Delfland door de rijksoverheid aangewezen als bufferzone. Dat was een goede zet om de oprukkende verstedelijking een halt toe te roepen. In 1977 werd de vereniging opgericht door boeren, burgers en buitenlui om het samenhangend beeld van recreatie en het boerenleven te bewaren.’’

Hoe doen jullie dat?
„Door de mensen te laten zien en te laten beleven hoe mooi het er is. Er wordt wel eens tegen een besluit ingegaan, maar we zijn geen actiegroep. Als het je lukt de anderhalf miljoen mensen rondom het gebied duidelijk te maken hoe kostbaar dit gebied is, dan krijg je ze vanzelf zo ver dat ze het in stand willen houden.’’

Jullie maken je dus hard voor de boeren én de recreanten?
„Ook voor de natuur. Midden-Delfland is een belangrijk weidevogelgebied met een rijke cultuurhistorie. Het is een gebied waar je de historie in het landschap kunt lezen. Dat zijn de pijlers waar we ons vooral op richten.’’

Hoe steunen jullie de boeren?
„We proberen ertoe bij te dragen dat mensen uitdragen hoe de boer bij het landschap hoort. Ik ben bezig met het opzetten van een grondbank. Grond die te duur is voor de boer, wordt door ons gekocht om die tegen een betaalbare pachtprijs beschikbaar te stellen aan jonge boeren. Er wordt nog gezocht naar financieringsmogelijkheden. Het is belangrijk dat de boeren actief blijven. Midden-Delfland is geen Midden-Delfland meer als er geen actieve boeren en koeien meer zijn.’’

Is het niet zo dat de reconstructie van Midden-Delfland wel de nodige boeren heeft weggejaagd?
„De randen van het gebied zijn ingericht voor recreatie en natuur. Het is goed dat er recreatiemogelijkheden zijn bijgekomen. Het is wel ontzettend zonde dat aan die randen boeren zijn verdwenen. Nu zijn we met veel moeite bezig om de boeren terug te krijgen omdat de recreanten het zo leuk vinden.’’

Maar is de reconstructie geen kapitaalsvernietiging met het oog op de aanleg van de A4?
„Zonder de reconstructie zou Midden-Delfland niet meer hebben bestaan. De A4 is een grote, planologische misrekening uit de jaren zestig. De minister van Verkeer en Waterstaat plande een weg, de minister van VROM plande een stiltegebied. Zo is het conflict geschapen, dat ze nooit hebben kunnen oplossen. Als de weg er moet komen, zul je het stiltegebied in stand moeten houden. Hij moet dus onder de grond. We hebben absoluut geen behoefte aan een minister die stoere taal uitslaat. We moeten een minister hebben, die creatief is en op zoek gaat naar een oplossing die matcht.’’

Terug naar de recreatie-doeleinden. Grote aantallen recreanten zullen de vogels en andere dieren alleen maar wegjagen. Of niet?
„Dat is wel het risico. Maar het is een illusie om een hek rond het gebied te zetten en te zeggen ‘kijk er maar naar, maar je mag er niet in’. Het is zoeken naar een compromis. In de recreatiezones zullen de weidevogels te lijden hebben. Maar we moeten er geen pretpark van maken. Laatst reed ik op een zondag door het gebied - omdat ik er woon - en kreeg ik het gevoel te worden weggekeken door verschillende mensen. Dat is een goede zaak.’’

Midden-Delfland wordt wel nadrukkelijker als recreatiegebied op de kaart gezet, met de ‘poorten’ in de omliggende gemeenten als visitekaartjes...
„We gaan nu nadenken over hoe we de functie van het gebied voor de Randstad vorm kunnen geven. Een poort is een soort overgang vanuit de stad het natuurgebied in, waar het tempo wordt bepaald door de snelheid waarmee het gras groeit. Een groene oase.’’

Het kan bijna niet anders, maar voelt u zich als een beschermheer van het Midden-Delflandgebied?
„Het gevoel dat ik bij het gebied heb, komt dichter bij dankbaarheid. Als ik hier op maandagochtend een fietstocht maak, kom je niemand tegen. Dat is het ultieme geluksmoment, mijn drive ook. Het genieten van het klaterende zonlicht, de mist boven het weiland, of zo’n veldleeuwerik die kwetterend in de lucht hangt. Da’s toch prachtig?!

U bent een natuurfreak?
„Ik ben geen natuurfreak, maar een beleidsfreak. Je moet je beleidsvoorstellen wel baseren op persoonlijke betrokkenheid. Behoud door ontwikkeling, zou je mijn leus kunnen noemen. Ik ben wel groen, maar geen geitenwollensokkentype, als men dat zou denken.’’

AD 4 maart 2008


Leg wegen in regio versneld aan
Door PETER KOOP CELINE TIMMERMAN

DEN HAAG - Een verkeerschaos rondom Den Haag, zoals de verstopping van vorige week maandag, kan in de toekomst voorkomen worden.
Daartoe moeten versneld allerlei wegen in de regio worden aangelegd.

Daarvoor pleit Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. „Het verkeersnetwerk rondom Den Haag is sterk verouderd en niet toegerust op deze tijd,’’ zegt hij. „Er moet de komende tijd snel een aantal knopen worden doorgehakt. Leg het Trekvliettracé versneld aan, trek de Veilingroute in Westland door en maak een begin met de Rijnlandroute tussen de A4 en de A44. En het allerbelangrijkste: stop met praten over de A4 Midden-Delfland, maar begin met de aanleg. ’’

Uit een reconstructie van het verkeersinfarct dat de Haagse regio vorige week trof, blijkt dat één ongeluk op de Utrechtsebaan de hele regio platlegde. Tot op de Westlandse Veilingroute stond het verkeer vast.

Het Stadsgewest Haaglanden gaat ervan uit dat met de aanleg van het Trekvliettracé de bereikbaarheid van Den Haag sterk verbetert.

AD 3 februari 2008


Eurlings zet in op A4 Midden Delfland

Voor minister Eurlings van Verkeer is er maar één oplossing voor de fileproblematiek op de A4, het grootste verkeersknelpunt van Nederland: de aanleg van de A4 Midden Delfland.
De minister zegt in het Algemeen Dagblad dat een verbreding van de A13 geen alternatief is: “Die verbreding kost een half miljard extra, duurt een paar jaar langer en veroorzaakt veel meer overlast voor de automobilist.”
Na decennialange discussie zet Eurlings nu dus volledig in op de aanleg van de zeven kilometer lange snelweg tussen Delft en Schiedam.
De plannen voor de A4 stagneerden onlangs doordat Milieudefensie een rekenfout ontdekte in de plannen van de overheid, waardoor de A13 een veel serieuzer alternatief zou zijn. Zodoende moet de overheid veel rekenwerk opnieuw doen en komt er pas in 2009 een definitieve beslissing. Als de zeven extra kilometers A4 er komen, dan zal dat zeker niet voor 2015 zijn.

Autoweek.nl 17 januari 2008


Eurlings wil snel beginnen met A4 Midden-Delfland

Het kabinet wil dat nog deze kabinetsperiode begonnen wordt met de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Als dit deel van de snelweg inderdaad wordt gerealiseerd, kan een 55 jaar durende discussie worden afgerond. Eurlings wees er dan ook op dat al vijftien ministers over de aanleg van de A4 Midden-Delfland hebben gesproken.

Minister Eurlings wil de laatste in die reeks zijn. Hij gaf woensdag aan dat het kabinet een ‘bestuurlijke voorkeur’ heeft voor de aanleg van de 7 kilometer lange snelweg tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen boven het verbreden van de snelweg A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Het aanleggen van de A4 leidt niet of nauwelijks tot verkeershinder, in tegenstelling tot verbreding van de A13. Daarnaast kan de aanleg van de A4 Midden-Delfland sneller worden gerealiseerd en is hij een half miljard euro goedkoper.

Onder het vorige kabinet werd met alle betrokken partijen een bestuursconvenant getekend waarin vastgelegd was dat de aanleg in 2008 zou beginnen en in 2013 zou zijn afgerond. Een fout, die was ontdekt door de milieufederatie Zuid-Holland, gooide later echter roet in het eten. Decennia geleden is er al wel een dijklichaam aangelegd voor het ontbrekende stukje snelweg, maar dat is slechts in gebruik als uitlaatplaats voor honden.

Eurlings zegt nu brede steun te hebben van regionale bestuurders en belangenorganisaties. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam zijn echter teleurgesteld over het kabinetsplan. Ze zijn tegen de aanleg van het stuk A4, omdat ze vrezen dat de weg geluidsoverlast veroorzaakt en de luchtkwaliteit verslechtert.

Engineer Now 17 januari 2008


Keuze Eurlings voor A4 voorbarig

MIDDEN-DELFLAND - Milieufederatie Zuid-Holland vindt dat Minister Eurlings alsnog een eerlijke vergelijking moet maken tussen de verbreding van de A13 en de aanleg van de A4 door Midden-Delfland.

Dat zegt de milieuorganisatie in een reactie op de keuze van Eurlings voor de A4. De minister zei vorige week dat een verlengde A4 de beste oplossing is voor het fileprobleem in de Randstad. Milieufederatie Zuid-Holland is daar nog niet van overtuigd.

Volgens directeur Verkoelen had een verlenging van de A4 twintig jaar geleden nog wel geholpen, maar is nu verbreding van de A13 belangrijker. De argumenten van Eurlings zijn flinterdun, stelt Verkoelen.

Radio TV West 22 januari 2008


SP teleurgesteld over A4

19-01-2008 • De SP vindt de keuze van minister Eurlings voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland teleurstellend. De minister had beter eerst het resultaat van de MER-studies, die nog moeten worden verricht, kunnen afwachten zodat hij een betere vergelijking had kunnen maken.

De oplossing met de A13 zou de milieuproblemen bij Delft kunnen wegnemen terwijl een A4 door Midden-Delfland juist veel schade zal toebrengen en voor nog meer problemen met luchtkwaliteit en geluid zal zorgen bij Schiedam, Vlaardingen en Delft.
SP statenlid Harre van der Nat: "De fileproblematiek van de A4 zal niet worden opgelost, zo geven verkeersstudies aan. treurig is ook dat "Het Deltaplan Duurzame Bereikbaarheid" zoals dat door het college van BenW in Schiedam is ontwikkeld nog steeds niet voldoende door de minister is onderzocht.

SP Zuid-Holland 19 januari 2008


Heel lang praten over de A4
Door RICHARD VERSTEGEN

REGIO - Geen weg in de wereld waar zo lang over gesproken wordt als de A4 Midden-Delfland. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat was deze week de negende minister die de beslissende stap op weg naar de aanleg aankondigde.

De eerste die het probeerde was minister Suurhoff van de PvdA, die in 1965 het tracé van de snelweg vaststelt. Een kleine tien jaar later worden de zogeheten zandlichamen gestort waar de op- en afritten moeten komen te liggen. Dan trekt de Tweede Kamer aan de rem: tot ‘nut en noodzaak’ van de weg aangetoond zijn, moeten de werkzaamheden stoppen.

Wat dan volgt is een lange lijst van bestuurders die zich ermee bemoeien. Soms omdat ze Kamerlid of minister zijn, soms omdat ze burgemeester of wethouder zijn. Centraal staan meestal de milieubezwaren tegen de snelweg. Want dat de weg de economie ten goede komt, daar zijn de bestuurders van Nederland het wel over eens. Niet dat ook maar ergens wordt ontkend dat het milieu beter af is zonder de weg.

„Maar ja,’’ zegt Tineke Netelenbos (PvdA) op een gegeven moment, „soms moeten er gewoon wegen bij.’’ In 2000 zegt ze in een interview in het dagblad Trouw: „Ik ben een groot voorstander van de verlengde A4. Dat moet voor Den Haag, los van de doorstroming van het verkeer. Ik ben aangesteld om te zorgen dat we op tijd de dingen doen die nodig zijn.’’

Ook haar voorganger Annemarie Jorritsma heeft het begin jaren ’90 maar moeilijk met de weg en de protesten daartegen. De Tweede Kamer - althans het linkse smaldeel - staat volledig achter omwonenden en milieuorganisaties die de weg helemaal niet zien zitten. In 1997, als het paarse kabinet aan de macht is, dienen coalitiepartijen PvdA en D66 een motie in die een voorlopige streep haalt door de A4.

„Dit is een uitstelmotie,’’ zegt de VVD-minister. „Ik ben van mening dat dit een zeer urgent stuk weg is.’’ Jorritsma wil die A4 wel doortrekken, overigens zonder dat die wordt ingepast in het landschap zoals dat nu wel de bedoeling is. „Inpassen, ik haat dat woord.’’ Maar ook Jorritsma is niet de minister die de feestelijke opening mag meemaken, realiseert ze zich in 1997.

„Het zou mij een lief ding waard zijn als we eindelijk over de A4 kunnen beslissen, maar ik durf niets meer te voorspellen,’’ verzucht ze in de Volkskrant. De eerste minister die weer krachtdadig aan de A4 toekomt, is minister Peijs (CDA). Ze stelt 475 miljoen euro ter beschikking, waardoor er met bijdragen van de provincie 645 miljoen euro klaarligt. Met dat geld moet het gebeuren: „Het is nu of nooit voor de A4.’’

Voor Peijs wordt het ‘nooit’. Haar opvolger en partijgenoot Eurlings probeert het weer. „Deze kabinetsperiode gaat een besluit vallen,’’ kondigt hij eind 2007 vastbesloten aan. Deze week is het dan zover: de A4 komt er. Maar ja, dat wisten ze eind jaren ’60 ook zeker.

AD 18 januari 2008

Regionale partijen achter voorkeur A4

Regio - "Als regionale overheden zijn we blij dat minister Eurlings onze argumenten en standpunten heeft overgenomen", aldus gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls. Samen met minister Eurlings is hij binnen het programma Randstad Urgent verantwoordelijk voor de besluitvorming over de A4.

"De A4 Delft-Schiedam staat op nummer één in het programma Randstad Urgent, en is voor de provincie topprioriteit. In dit slepende dossier is daadkracht nodig; de fileproblematiek in de Zuidvleugel van de Randstad vraagt om een spoedige oplossing."

Portefeuillehouder Baljeu van Stadsregio Rotterdam, samen met de Minister verantwoordelijk voor het voor Rotterdam essentiële Urgentieproject A13/A16 : Ik ben blij dat de minister heeft toegezegd dat de A13/A16 geen vertraging zal oplopen als gevolg van de keuze om het alternatief A13+A13/A16 uit te werken. Ik zal hem daar aan houden." Wethouder en portefeuillehouder Smit van Stadsgewest Haaglanden: "Ik ben verheugd dat de minister nu al juridische risico's wil ondervangen door een zorgvuldig proces in te gaan, met de toezegging dat zodra een formele onderbouwde keuze voor de A4 mogelijk is hij deze de volgende dag zal nemen."

"A4 onmisbare schakel"

De afgelopen maanden boog ook de Adviescommissie IODS zich al over beide alternatieven (A4 en verbrede A13 + aanleg A13/A16). Alle argumenten voor en tegen zijn op een rij gezet, evenals wensen en voorkeuren van de partijen voor de inpassing van beide tracés. Hiervan is minister Eurlings op de hoogte gesteld. Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls: "Wij als regionale partijen zijn van oordeel dat de A4 een onmisbare schakel vormt in het wegennetwerk in de Zuidvleugel van de Randstad. Dagelijks staan er ellenlange files op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam met grote gevolgen voor de luchtkwaliteit in Overschie. De A4 betekent een extra verbinding, die bij calamiteiten hard nodig is. De minister heeft nu uitgesproken dat hij onze mening deelt en overtuigd is dat de A4 het op meerdere punten wint van het A13-alternatief."

IODS: Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam De toekomst van Delft tot Schiedam. Daarvoor staat de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Dit programma combineert de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam met een kwaliteitsprogramma voor Midden-Delfland, Vlaardingen en Schiedam. Naast bereikbaarheid staat de ontwikkeling van het hele gebied tussen Delft en Schiedam centraal. Zo is er aandacht voor natuurontwikkeling waaronder de aanleg van drie eco-passages, stedelijke ontwikkeling, meer en betere routes voor recreanten en groen ondernemen voor agrariërs.

Deelnemers IODS

De organisaties die aan IODS werken zijn naast de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen, Delft, Maassluis, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW West, Rijkswaterstaat, Vereniging Natuurmonumenten, Milieufederatie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord, ANWB en Woonplus Schiedam. Vanwege het onderzoek naar het A13-alternatief is de commissie uitgebreid met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Rijswijk en deelgemeente Overschie. Zie voor meer informatie www.iods.nl.

Vervolg

De huidige planning zoals beschreven in het programma Randstad Urgent, blijft leidend. Daarin zijn de volgende termijnen opgenomen:
-2009: standpunt zoals bedoeld in de Tracéwet
-2010: Tracébesluit
-2015: geplande oplevering A4
Als regionale partijen beschouwen we deze planning als voorzichtig en hopen en verwachten dat het sneller kan.

Telstar online 18 januari 2008


Eurlings: snel begin met aanleg A4 Midden Delfland

Het kabinet wil dat nog deze kabinetsperiode begonnen wordt met de aanleg van de A4 door Midden-Delfland, het stuk snelweg waarover al veertig jaar wordt gesteggeld.
Minister Camiel Eurlings (Verkeer) zei woensdag op een persbijeenkomst bij Rijkswaterstaat in Den Haag dat het kabinet ,,een bestuurlijke voorkeur'' heeft voor aanleg van deze zeven kilometer lange snelweg tussen Delft en Schiedam boven het verbreden van de snelweg A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Daarnaast kan de aanleg van de A4 Midden-Delfland sneller worden gerealiseerd.

Het besluit moet juridisch nog worden getoetst. Eurlings wees erop dat er al vijftien ministers over de aanleg van de A4 Midden-Delfland hebben gesproken. ,,Ik zal de laatste zijn. Heel Nederland is toe aan duidelijkheid'', zei Eurlings.

Onder het vorige kabinet werd met alle betrokken partijen een bestuursconvenant getekend waarin vastgelegd was dat de aanleg in 2008 zou beginnen en in 2013 zou zijn afgerond. Een rekenfout gooide later echter weer roet in het eten. Decennia geleden is er wel al een dijklichaam aangelegd voor het ontbrekende stukje snelweg.

NRC 16 januari 2008


Werkgevers blij met geplande verlenging A4 

MIDDEN-DELFLAND - Werkgeversorganisatie VNO-NCW West is verheugd over de plannen van het kabinet om snel de A4 zeven kilometer door te trekken door Midden-Delfland.

De discussie over het doortrekken van de A4 heeft bijna 55 jaar en vijftien ministers van Verkeer gekost. Nu lijkt er eindelijk een einde gekomen aan de onduidelijkheid over de doodlopende A4 bij Midden-Delfland. Als het aan minister Eurlings van Verkeer ligt, gaat nog deze kabinetsperiode de schop in de grond.

Volgens de directeur van VNO-NCW, Bert Mooren, worden de glastuinbouw in Westland, de regeringscentra in Den Haag en de Rotterdamse haven dankzij de verlenging veel beter bereikbaar, wat goed is voor de economie.

Ook de gemeente Midden-Delfland, waardoor de verlengde A4 gaat lopen, is blij met het besluit. Volgens Wethouder Van der Kamp maakt de nieuwe route naar Rotterdam een einde aan al het sluipverkeer in de gemeente.

Een aantal bewoners van Midden-Delfland zijn minder enthousiast en beloven te blijven strijden tegen een snelweg vlakbij hun achtertuin.

Radio TV West 18 januari 2008


Eurlings: snel aanleg A4 Midden Delfland

DEN HAAG - Na 55 jaar discussie stond woensdag opnieuw een minister op die het ontbrekende stuk van de snelweg A4 tussen Delft en Schiedam/Vlaardingen wil aanleggen. Deze kabinetsperiode, dus uiterlijk in 2011, moet de schop in de grond.

Het kabinet heeft volgens minister Camiel Eurlings van Verkeer een „bestuurlijke voorkeur” voor aanleg van de A4 door het poldergebied boven het verbreden van de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Die tweede optie is volgens de bewindsman een half miljard duurder.

Het aanleggen van de zeven ontbrekende kilometers A4 leidt niet of nauwelijks tot verkeershinder. Werkzaamheden voor verbreding van de A13 hebben daarentegen jarenlang overlast tot gevolg voor automobilisten die gebruik maken van de enige snelwegverbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Eurlings wees er verder op dat het wegennetwerk „robuuster” wordt als de A4 er komt. Doortrekken van de A4 scheelt ook jaren vergeleken met verbreding van de A13.

Sinds 1953 spreken bestuurders al over het doortrekken van de snelweg A4 door Midden Delfland. Het besluit tot aanleg werd al een paar keer genomen, maar anno 2008 is het decennia geleden aangelegde dijklichaam slechts in gebruik als uitlaatplaats voor honden.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, dat al jaren een lobby voert voor de A4 Midden-Delfland, is content met de voorkeur van het kabinet. „Dit betekent een einde aan een soap die al decennia speelt”, aldus een woordvoerder van de belangenclub.

Het voornemen van het kabinet moet overigens nog wel een juridische toets doorstaan. Beide opties (verlenging A4 of verbreding A13) worden grondig met elkaar vergeleken. Vorig jaar strandde nog een plan op een procedurefout, die was ontdekt door de milieufederatie Zuid-Holland.

Eurlings zegt nu brede steun te hebben van regionale bestuurders en belangenorganisaties. In 2001 en in 2006 leek dat ook het geval. De laatste keer gebeurde dat onder Karla Peijs, de voorganger van Eurlings. Zij kreeg vrijwel alle partijen aan haar kant met een 641 miljoen euro kostend plan, dat voorzag in deels verdiepte en deels overkapte aanleg van de snelweg. Eurlings borduurt verder op dit plan, dat ook uitgebreide natuurontwikkeling bevat.

De gemeenten Vlaardingen en Schiedam zijn desondanks behoorlijk teleurgesteld over het kabinetsplan. Ze zijn tegen de aanleg van het stuk A4 omdat ze vrezen dat de weg geluidsoverlast veroorzaakt en dat de luchtkwaliteit verslechtert.

Telegraaf 16 januari 2008


Eurlings kiest voor doortrekken A4

DEN HAAG - Het kabinet wil dat nog deze kabinetsperiode begonnen wordt met de aanleg van de A4 door Midden-Delfland, het stuk snelweg waarover al veertig jaar wordt gesteggeld.

Minister Camiel Eurlings (Verkeer) zei woensdag op een persbijeenkomst bij Rijkswaterstaat in Den Haag dat het kabinet ,,een bestuurlijke voorkeur'' heeft voor aanleg van deze zeven kilometer lange snelweg tussen Delft en Schiedam boven het verbreden van de snelweg A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Daarnaast kan de aanleg van de A4 Midden-Delfland sneller worden gerealiseerd.
Het besluit moet juridisch nog worden getoetst. Eurlings wees erop dat er al vijftien ministers over de aanleg van de A4 Midden-Delfland hebben gesproken. ,,Ik zal de laatste zijn. Heel Nederland is toe aan duidelijkheid'', aldus Eurlings.
Onder het vorige kabinet werd met alle betrokken partijen een bestuursconvenant getekend waarin vastgelegd was dat de aanleg in 2008 zou beginnen en in 2013 zou zijn afgerond. Een rekenfout gooide later echter weer roet in het eten. Decennia geleden is er wel al een dijklichaam aangelegd voor het ontbrekende stukje snelweg.

AD 16 januari 2008


Eurlings: Na 55 jaar moet A4 er komen

DEN HAAG - Het hoge woord is er uit bij minister Eurlings (Verkeer): ,,Ik wil de A4 Midden Delfland aanleggen’’, zei hij gisteren daadkrachtig.

Voor de bewindsman heeft het alternatief, een verbreding van de A13, definitief afgedaan.

,,Die kost een half miljard extra, de aanleg duurt een paar jaar langer en veroorzaakt veel meer overlast voor de automobilist.’’

Genoeg reden voor de minister om na 55 jaar discussie alle kaarten te zetten op de 7 kilometer lange snelweg tussen Delft en Schiedam. De bedoeling is dat de files in de regio flink afnemen.

Eurlings is de negende minister die zich met het omstreden stukje asfalt bezighoudt. ,,En ik zal de laatste zijn. We kunnen nog jarenlang andere varianten onderzoeken, maar dan komen we er nooit.’’

Eurlings heeft nu zijn ’bestuurlijke voorkeur’ voor de A4 uitgesproken. Om straks een besluit te nemen dat juridisch stand houdt, worden de komende maanden nog diverse gegevens over het ’A13-alternatief’ verzameld, zodat volgens Eurlings niemand kan beweren dat daarover te weinig bekend is.

Vorig jaar leek de A4 Midden Delfland weer voor geruime tijd in de ijskast te worden gezet. Nadat een rekenfout van Rijkswaterstaat was ontdekt, bleek extra onderzoek naar de ’A13’ nodig.

Eurlings is er nu van overtuigd dat verbreding van deze weg geen soelaas biedt. Hij hoopt dat hij zelf nog, uiterlijk in 2011, de eerste schop in de grond kan zetten voor het nieuwe stukje A4. Er is ruim 600 miljoen euro voor gereserveerd. Werkgeversorganisatie VNO-NCW, dat al jaren een lobby voert voor de A4 Midden-Delfland. ,,Dit betekent een einde aan een soap die al decennia speelt,’’ aldus een woordvoerder van de belangenclub.

De gemeenten Vlaardingen en Schiedam zijn echter teleurgesteld over het kabinetsplan. Ze zijn tegen de aanleg van het stuk A4 omdat ze vrezen dat de weg geluidsoverlast veroorzaakt en dat de luchtkwaliteit verslechtert.

AD 16 januari 2008


Links:

13 april 2024