Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

A4 Midden-Delfland: 'Variant met vaart'

17 juni 2008. De discussie over de aanleg van de A4 Midden-Delfland staat hoog op de politieke agenda. Als streekvereniging heeft de Midden-Delfland Vereniging zich de afgelopen jaren vooral beijverd om te zorgen voor een inpassing van een eventuele rijksweg die Midden-Delfland en haar bewoners respecteert. Het ziet ernaar uit dat grotere creativiteit en nieuwe (state of the art) bouwtechnieken nu een oplossing kunnen bieden die Midden-Delfland maximaal vrijwaart van negatieve effecten. De vereniging zal zich ervoor inzetten dat deze 'variant met vaart' serieus mee wordt overwogen in het verdere besluitvormingstraject.

Op initiatief van de lokale architect Ton Poot is de afgelopen maanden een variant voor de A4 Midden-Delfland ontwikkeld waarbij de A4 geheel wordt ondertunneld, terwijl bovenop de tunnel een 'vaart' met functies op het gebied van natuur en waterberging kan worden aangelegd. Door dit 'dubbel grondgebruik zou de compensatie in de vorm van nieuw natuurgebied in Midden-Delfland niet meer ten
koste gaan van het agrarisch gebruik van de grond in Midden-Delfland. De Midden-Delfland Vereniging is net als alle andere actoren in de streek van mening dat juist de agrarische sector vanwege de sterk gezichtsbepalende rol niet moet worden verzwakt.

"A4 met vaart" variant van Ton Poot

Op 13 juni j.l. heeft de voorzitter van de Midden-Delfland vereniging een brief naar minister Eurlings gestuurd waarin het voorstel verder wordt beschreven. Hierin stelt hij dat met dit voorstel geen compensatie nodig is (de zogenaamde 100 ha) en dat verdere vertraging bij de aanleg hiermee voorkomen kan worden doordat er een groter regionaal draagvlak voor deze oplossing aanwezig zou zijn. De volledige brief staat bij de links.

Links:

Google Maps montage van de 'A4 met vaart'
Google Maps montage van de 'A4 met vaart'.

Bron: Midden-Delfland Vereniging


Eurlings neemt 'A4 met vaart' serieus

MIDDEN-DELFLAND - Minister Eurlings heeft toegezegd dat hij het plan 'A4 met vaart' als een serieus voorstel ziet. Dat meldt de Midden-Delfland Vereniging.

De minister heeft volgens de vereniging toegezegd het plan mee te nemen in de voorbereidingen van een besluit over de aanleg van de verlengde A4 door Midden-Delfland.

In het voorstel wordt de grond dubbel gebruikt: de weg wordt onder de grond aangelegd, met daarop een bak om water in op te vangen. Een architect uit Maasland heeft in overleg met de TU Delft en een bouwbedrijf een plan gemaakt dat zo'n project haalbaar maakt.

1 juni 2008 RTVWest online

12 april 2024