Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Open Monumentendag 2008

Op Open Monumentendag doen we een stapje terug in de tijd. Op zaterdag 13 september is het zover. Geïnspireerd door het landelijke thema 'Sporen' hebben de wethouders Monumenten van de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Maassluis en Westland gezamenlijk een programma samengesteld waarin de oude tramroute tussen Delft, Schipluiden, Maaslandse Dam, De Lier, Maassluis en Maasland centraal staat. Inwoners worden uitgenodigd de geschiedenis van de WSM (de Westlandse Stoom Maatschappij) te beleven middels een fietstocht langs het spoor.

Overzicht van activiteiten:

Vrijdag 12 september: lintenroute schoolkinderen

Voorafgaand aan Open Monumentendag, op vrijdag 12 september, markeren kinderen van groep 7 van alle basisscholen uit Midden-Delfland het spoor van de oude tramroute met mooie, zelf gemaakte linten met teksten uit verleden en heden. Via dit spoor van gekleurde linten gaan de leerlingen wandelend op pad. De kinderen vertrekken vanaf hun school in Maasland, Schipluiden of Den Hoorn en verzamelen zich bij het tramstation in Schipluiden. Hier worden de kinderen in twee groepen getrakteerd op een levendige buitenles over het spoor van weleer. De openbare lessen vinden plaats om 9.30 uur en om 11.00 uur. Lees meer over Petrus van der Stoom en Kindermonumentendag.

Zaterdag 13 september: fietstocht

Op zaterdag 13 september voert een fietstocht richting Maassluis langs het met linten versierde oude tramspoor. Onder leiding van Petrus van der Stoom, de 'voormalige hoofdconducteur' van het station van Schipluiden, start wethouder Tineke van Nimwegen deze bijzondere fietstocht. Onderweg haken wethouders uit de gemeenten Westland en Maassluis aan.

Petrus van der Stoom

10.00 uur  Start fietstocht bij De Oliemolen, op de grens van Delft en Den Hoorn. Hier wordt door de bouwhistoricus van de gemeente Delft, de heer Weve, een toelichting verzorgd op de restauratie van De Oliemolen. Aansluitend begint de fietstocht langs het oude tramspoor.
11.00 uur  In het tramstation van Schipluiden wordt onder andere een korte film getoond over het oude tramspoor. De dvd is beschikbaar gesteld door VJG Tv producties uit 's- Gravenzande.
12.00 uur  Op de Maaslandse Dam laat Petrus van der Stoom de historie heel even herleven. De opgestelde dieselmotoren zijn beschikbaar gesteld door De Vette uit Schipluiden.
13.00 uur  In De Lier staat een bezoek aan de Domkerk op het programma, als ook (onder voorbehoud) een bezichtiging van de Timmerwerf.
14.45 uur  In Maassluis wordt de historische Kuiperij in de Ankerstraat bezocht.
16.00 uur  In museum De Schilpen in Maasland presenteert de heer R. Budde, voorzitter van het bestuur, luchtfoto's van het voormalige station.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze unieke fietstocht! U kunt aanhaken waar u wilt volgens bovenstaand programma.

Bron: Persberichten gemeente Midden-Delfland


Zaterdag 13 september: "Archeologische vondsten in de Harnaschpolder"

Naast het oude tramspoor, dat als een spoor in het landschap is op te vatten, wil de gemeente ook aandacht besteden aan sporen in of onder de grond. Hiertoe wordt op 13 september 2008 in het oude gemeentehuis in Schipluiden (H.K. Pootplein 1) een lezing georganiseerd. Het thema van de lezing is: "Archeologische vondsten in de Harnaschpolder".

In de Harnaschpolder is in 2006 en recentelijk in juni/juli 2008 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens de laatste opgraving is onder andere een menselijk skelet uit de Romeinse tijd aangetroffen. In de grond is er behalve het lichaam nog meer gevonden. Denk hierbij aan Romeins glas- en aardewerk en sporen van greppels en sloten. Er is ook een kuil met meer dan tachtig weefgewichten blootgelegd.

Door de gemeentelijke archeoloog van Delft - Midden-Delfland deelt de archeoloog met de gemeente Delft - wordt tijdens de lezing ingegaan op de wijze waarop archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Er wordt dan ook aandacht besteed aan de vondsten in de Harnaschpolder.

Weefgewichten

Het is nu nog niet zeker of enkele van deze vondsten op de Open Monumentendag tentoongesteld kunnen worden, maar er wordt alle moeite voor gedaan om dit te realiseren.

De lezing begint om 15.00 uur en neemt ongeveer een uur in beslag en wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Bron: Persberichten gemeente Midden-Delfland


13 september: Sporen van cultuurhistorie in Midden-Delfland
Een tocht langs plaatsen in Midden-Delfland, die vertellen van de bewoningsgeschiedenis

Traditioneel organiseert de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk op de nationale Monumentendag samen met de Midden-Delfland Vereniging een excursie langs de interessante cultuurhistorie van Midden-Delfland. Dit jaar is het landelijke thema 'Sporen'; de excursie laat zien dat het landschap van Midden-Delfland vol is van verwijzingen naar de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis. Daarom staan er bezoeken aan 't Woudt en boerderijen in de Woudsepolder op het programma, een van de rijkste polders op cultuurhistorisch gebied van Midden-Delfland. Op de locaties en onderweg in de bus krijgt u een toelichting van Frits van Ooststroom, al zo´n 30 jaar actief op het gebied van de cultuurhistorie in Midden-Delfland

De deelnemers worden in Maasland (13.00 uur) en Schipluiden (13.30 uur) opgepikt door een old timer bus. Daarin kunnen maximaal 32 deelnemers. De kosten bedragen € 10.-, inclusief een cultuurhistorisch magazine van Midden-Delfland en een versnapering. Meer informatie en opgave aan de Midden-Delfland Vereniging, e-mailadres secretariaat@middendelflandvereniging.nl of telefonisch 06 42105 407.
Om 17.00 uur is de bus weer terug in Schipluiden en omstreeks 17.15 uur in Maasland.

Toelichting

Nationale monumentendag is een dag waarop het Nederlands cultureel erfgoed centraal staat. Monumenten houden open huis en verschillende organisaties leiden geïnteresseerden rond op interessante locaties. Midden-Delfland kent een rijke cultuurhistorie die sterk verbonden is met het landschap en de agrarische activiteiten. In het landschap en in de boerderijen zijn veel sporen van die geschiedenis terug te vinden.
De excursie van Midden-Delfland is Mensenwerk en de Midden-Delfland Vereniging op 13 september a.s. leidt de deelnemers langs interessante plekken in het landschap, verkavelingspatronen, historische waterlopen en dijken etc. Er wordt een bezoek aan ´t Woudt en aan de Hofwoning, de grootste en oudste boerderij van dit kleine kerkdorp, die op dit moment wacht op restauratie.
Vandaar brengt de bus u weer op uw instappunt terug. Tijdens de ritten en op locatie worden de deelnemers geïnformeerd over de rijke geschiedenis van Midden-Delfland.

De deelnemers kunnen om 13.00 uur opstappen in Maasland bij het carpoolterrein tegenover het busstation lang de A20 of om 13.30 uur op het vrachtwagenparkeerterrein langs de rondweg in Schipluiden. Deelnamekosten bedragen € 10,-. De deelnemers ontvangen een cultuurhistorisch magazine van Midden-Delfland gratis, plus een versnapering onderweg. Meer informatie en opgave aan de Midden-Delfland Vereniging, e-mailadres secretariaat@middendelflandvereniging.nl of telefonisch 06 42105 407. Betaling maakt uw aanmelding definitief. U maakt € 10 over op rekening van de Midden-Delfland Vereniging, Postbank 3928463, onder vermelding van historische bustocht. Er kunnen 32 deelnemers mee.

Bron: persbericht Midden-Delfland Vereniging.


13 september "In de voetsporen van mijn oma"

Boeren aan de Zuidbuurt hielden zich vooral bezig met de melkveehouderij en kaas-productie. Zo hebben de meeste historische boerderijen in deze streek een grote melkkelder, waarboven zich een opkamer bevindt. Deze opkamer was vaak in gebruik als "zondagse kamer"of als mooie kamer als er special bezoek kwam. Aan de plaatsing van de vensters is aan de buitenkant van de boerderij meestal te zien waar zich de opkamer en melkkelder bevinden.

De melkkelder van Hoeve Avondrust (1878) aan de Zuidbuurt 46, is geheel in tact gebleven, maar heeft niet meer de traditionele functie. Zij vormt hede ten dage een koele en goede opslag voor oogst een voorraad van de (streek)producten die op de boerderij worden verwerkt.

Rondleidingen op Hoeve Avondrust, Zuidbuurt 46, Vlaardingen op elk heel uur tussen 10 en 16 uur op zaterdag 13 september in het kader van Open Monumentendag 2008.

Persbericht Hoeve Avondrust

13 april 2024