Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Resultaten paddentrek in Delft, Pijnacker en Ypenburg

Op zaterdag 31 mei zijn de resultaten van de paddentrek 2008 in Delft, Pijnacker en Ypenburg gepresenteerd in het natuur- en milieucentrum de Papaver. Er zijn 4069 amfibieën overgezet; en 654 dood op de diverse locaties aangetroffen. Deze cijfers bevatten ook de amfibieën die uit putten (straatkolken) zijn gehaald. Dat waren er 387 levende en 14 dode exemplaren.

Het overzetten van de padden begon dit jaar op 25 februari; het einde was op 14 april; daarmee is het één van de langste overzetperiode van de afgelopen jaren. Naast gewone padden, bruine kikkers en kleine watersalamanders is er ook een dronken fietser uit de sloot gevist. Deze zou zonder hulp van twee paddenoverzetters zeker zijn verdronken. Er waren 127 overzetters actief, dit getal is exclusief partners, kinderen, vrienden en bekenden. Hierdoor is de schatting dat er ca 250 mensen actief waren met het paddenoverzetten.

In 2007 waren de cijfers: 3936 amfibieën overgezet en 551 dood aangetroffen. Het percentage dode dieren is vrijwel hetzelfde als van voorgaande jaren, in 2006 12% en in 2007 14%. Dit jaar waren twee locaties die in het oog sprongen: De Kerkpolderweg (Delft) en de Monnikenweg (Pijnacker).

Kerkpolderweg

Het blijkt uit onze waarnemingen dat de Kerkpolderweg een sluiproute naar de A4 is. Deze mensen hebben totaal geen binding met het gebied en zetten dan ook de afzetting voortdurend weg. Dit maakt het voorstel van de KNNV om een knip in de Kerkpolderweg aan te brengen hoogst actueel.
Een ander aandachtspunt waren de hoge oevers in het gebied. Ons advies om tijdelijk zand tegen de hoge oevers te storten werd genegeerd. De beheerder plaatsten strobalen en rietmatten; deze waren of te hoog of de dieren zwommen er onder door. Inmiddels zijn definitieve maatregelen genomen.

Monnikenweg

Langs de Monnikenweg zijn de laatste jaren steeds meer kassen gebouwd en tot overmaat van ramp is er tijdens de paddentrek een kabel in een hele diepe sleuf gelegd waardoor vele padden omkwamen.

De gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben de nodige verkeersborden gezet. De gemeente Delft heeft ca 100 straatkolken met roosters tijdelijk afgesloten, hierdoor wordt voorkomen dat padden e.d. hierin verdwijnen en omkomen.

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft is de natuurvereniging voor Delfland (de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). De natuurvereniging probeert de inwoners van Delfland enthousiast te maken voor de 3 N's: natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming.

De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft.

12 april 2024